Wednesday, December 24, 2014

BOLEHKAH MENGAMALKAN WIRID TANPA IJAZAH ???

Diskripsi masalah: Ada seseorang muthola‟ah (mengkaji) kitab, lalu menemukan keterangan-keterangan di dalamnya seperti aurod (wirid-wirid), dzikir (pujian terhadap Alloh), doa-doa dan sesamanya. Kemudian ia ingin mengamalkannya tanpa diijazahkan (digurukan). Pertanyaan: Bolehkah mengamalkan hal tersebut? Dan bila terpaksa mengamalkan, apakah ada manfaatnya? Jawaban: Mengamalkan hal tersebut Boleh, apabila orang tersebut mempunyai keahlian dalam hal itu, dan ia juga mendapatkan manfaat. Pengambilan ibarat: Zubdatul Itqon, hal. 29 الاجازة من الشيخ فى جواز التصدى لللاقراء للافادة فمن علم من نفسه الاهلية جاز له ذالك وان لم يجزه احد و على ذالك السلف والصدر الصالح

No comments:

Post a Comment